Ogrodzenia

Poszukiwanie lokalu na biuro

W internecie coraz częściej możemy przeczytać ogłoszenia dotyczące nieruchomości na Podlasiu. Dotyczy to głównie wynajmu biur. Jak wiadomo ten region cieszy się ogromną popularnością wśród inwestorów i bardzo chętnie właśnie tu ludzie postanawiają zrealizować swoje inwestycje. Z raportów wynika, że w pierwszej połowie roku poziom zainteresowania biurami utrzymywał się na podobnym poziomie. Jednak w kolejnych kwartałach zainteresowanie biurami w Katowicach i Poznaniu spadło, a coraz lepsze statystyki uzyskiwał Białystok. Nasz lokalny rynek wynajmu nieruchomości w 2010r. charakteryzował się licznymi wahaniami cen transakcyjnych. W pierwszej połowie roku zauważyć można było stopniowy wzrost cen nieruchomości, jednak już od połowy 2010 r. nastąpiła wyraźna tendencja zniżkowa. Po zanotowaniu w pierwszej kolejności zjawiska zmniejszenia ilości zawieranych transakcji, nastąpiła stabilizacja cen transakcyjnych oraz stagnacja rynku. Początek 2011r. przyniósł powolne wyhamowanie tendencji spadkowej ilości zawieranych transakcji. Obecnie rynek nieruchomości usługowych, podobnie jak cały lokalny rynek nieruchomości, jest bardzo niestabilny. Duże zróżnicowanie cen odzwierciedla sytuację, która jest nieco odmienna od reszty kraju. Mamy małą aktywność uczestników rynku nieruchomości (inwestorów) na osiedlach mieszkaniowych, co zaowocowało spadkiem cen nieruchomości przeznaczonych pod usługi. Natomiast duży wzrost aktywności odnotowujemy w zakresie wynajmu lokali usługowych z przeznaczeniem pod magazyny i logistykę w miejscach dobrze skomunikowanych z trasami wylotowymi na Warszawę i Lublin.

Previous article
Na Podlasiu powstają nowe bloki, które mają znajdować się w otoczeniu lasu
Next article
Poświadczenia dziedziczenia będą dokonywane przez notariusza
About the author